NRHF Katalogark for

Elektrisk Bureau AS

"Mottager type RL1 og 800RL"

"Forsterker type LF 3"

 

 

 

 

Byggeår (year):

1923-25.

 

Rørbestykning (tubes):

RL1/ 800RL1: DI eller DII. LF3: 3 x DII

 

Bølgelengder (freq/band):

(250-350)meter og (350-600) meter, 800RL1 går til 800 meter.

 

Høyttaler (speaker):

Forsterker LF3:

4000 ohm

høytalende telefon, d,v, s, elektromagnetisk høyaler eller et stort antall hodetelefoner

 

Kabinett/treverk (cabinet):

Polert mahogny eller beiset or, Topplate av svart ebonitt.

 

Spenninger (voltage):

Batteri: 90-120 volt / 2 volt.

 

Fysiske mål (dimension):

B(23,5) x H(19,5) x D(20,5) cm (gjelder begge enheter).

 

Pris (cost):

RL1 kr 160,-. 800RL1 kr 180,-. LF3 kr 215,-

 

Antall produsert (prod. volume):

 

 

Varianter (deviations):

800RL1 fra 1925 er samme apparat som RL1 fra aret før, forskjellen er bølgebådene. Bølgelengdene skiftes ved å veksle mellom to antennekontakter. Hvilke lamper som kunne brukes var ikke så kristisk på den tiden, som en da også kan se av tabellen ved skjemaet.

 

 Bestilling av katalogark med skjema fra NRHF.

 Tilbake til katalogark-hovedside.

 Tilbake til hovedmeny.

 Copyright NRHF©