Meny
Aktivitetsliste
Auksjon
Medlemmenes prosjekter
Antikkradio nett
Radiohistorisk Nett
Field-Day
Hallo Hallo
Auksjon
Info
Vår 2021
Tidligere Auksjoner
Foto fra Auksjoner
Auksjon Vår 2021
Info
Auksjonsliste
Forhandsbudskjema
 
NRHF's auksjon Vår 2021 Er kanselert i fysisk form
Tid Lørdag 29. mai 2021 kl. 10.00
Sted Kjenn Skole
Hasselveien 4
1470 LØRENSKOG
Inngang kr. 50,-
Frist for forhåndsbudTirsdag 25. mai 2021 kl. 19.00
Innlevering av gjenstanderFredag kveld fra kl. 18.00 til ca. kl. 20.00
Lørdag fra kl. 09.00
   

AUKSJONEN 29.05.2021 KAN DESSVERRE IKKE AVHOLDES FYSISK

På grunn av myndighetenes tiltak for å begrense smittespredning av Covid 19 så vil det ikke være mulig fysisk å arrangere auksjonen og den må derfor avlyses.

Styret har lagt opp til salg av auksjonsobjekter til forhåndsbud. Det vil bli gjennomført på samme måte som ved høstauksjonen i 2020. Dette gjelder både foreningens og medlemmers gjenstander.

Frist for innsending av forhåndsbud var satt til tirsdag 18. mai kl. 19.00

Siden avlysningen kom sent så har styret valgt å forlenge fristen for forhåndsbud. Ny frist er satt til tirsdag 25.mai kl. 17.00 Da må de være NRHF ihende. Siden posten bruker svært lang tid på brevlevering bør budskjema sendes elektronisk. Skjema finner du på foreningens nettside

Vi minner om at auksjonen er åpen kun for medlemmer av NRHF og inviterte !

Det vil bli salg av pølser, brus og kaffe etc. Det blir også salg av div. foreningsartikler, bøker o.l.

Foreningen tar 10 % provisjon (5% fra selger og 5% fra kjøper) på alle gjenstander, oppgjør i norske kr på bankkortterminal.

Gjenstander må IKKE sendes i posten. Gjenstandene skal merkes med nummer i henhold til auksjonslisten. Vi kan ikke ta imot uanmeldte gjenstander på auksjonen.

Merk -  alle forhåndsbud (max. 3 auksjonsnummer) må sendes inn ved bruk av forhåndsbud sjemaet for at de skal bli registert. Forhåndsbud  kan enten sendes via e-post til: auksjon@nrhf.no eller pr. brev til NRHF, Mekanikerveien 32, 0683 Oslo. Auksjonslista finner du her!

Vi kan IKKE besørge forsendelse av forhåndsbud-gjenstander som veier mer enn 20 kg (skal være merket med "X" i listen - se vurderingskoder). Kjøper må da selv arrangere henting.

NRHF påtar seg ikke ansvar for skader på gjenstander under auksjonen eller i forbindelse med transport etter auksjonen. Foreningen tar heller ikke ansvar for opplysningene i auksjonslista om type, tilstand e.l. - ta evt. selv kontakt med selger.

Se Auksjonsreglene

Velkommen til en hyggelig og spennende auksjon!


ADR: Mekanikerveien 32, 0683 Oslo      TLF: 22 75 62 11
All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler