Norsk Radiohistorisk Forening
Vi er en ideell forening for radiohistorisk interesserte personer.  Foreningen ble stiftet i 1979 og har som formål å registrere, bevare og sette i stand gammelt radioutstyr det være seg sender og mottakerutstyr, Hi-Fi og audioutstyr og lignende som har eller vil få historisk interesse.  Vi har et eget medlemsblad som utkommer 4 ganger i året.  1 til 2 ganger i året holder vi en lukket auksjon for våre medlemer.

Foreningen er åpen for alle som har interesse for radioteknikk og teknologihistorie.  Vil du vite mer om foreningen og fordelene ved å være medlem, se våre medlemssider.

Siste nytt
Informasjon
 • Vi overtar nye lokaler 15. juli
  Adressen er Tvetenveien 157 og er en del av Hellerud gård som ligger rett ved Tveita. Det er kort vei til t-bane og buss. Heldigvis ikke så langt fra de gamle lokalene. Vi vil sette stor pris på alle som kan hjelpe til med flyttingen. Har du en stor bil med mye plass, er du hjertelig velkommen. Flytteprosessen vil holde på fra midten av juli og frem til ca. 15 september. Styret kommer med en fremdriftsplan senere.

Neste aktiviteter
  tirsdag 24. oktober
  Deadline HH 164


  tirsdag 28. november
  Pakkedag HH 164


  tirsdag 12. desember
  Julemøte


ADR: Mekanikerveien 32, 0683 Oslo      TLF: 22 75 62 11
All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler