NRHF Katalogark for radioer produsert i Norge.

(Catalogue sheets list of radios produced in Norway)

NRHF har laget 519 katalogark over norsk produserte radioer, båndopptakere og forsterkere. Av disse er ca 270 digitalisert og merket med . Du kan laste ned disse med Adobe Reader. Katalogark som ikke er digitalisert er til salgs til medlemmer for kr. 5,- pr.stk. Arkene er i A4-format og har bilde samt data på forside og skjema på baksiden. Noen av arkene har også trimmeforskrift og evt. stykkliste over benyttede komponenter. Katalogark er utarbeidet av NRHF's katalogkommite v/ Bjørn Lunde. Du kan bestille katalogarkene fra NRHF.

Katalogark Forsterkere

Katalogark båndopptakere

ANDREAS I. KROGH:    
  Krystallapp.ukjent type 1926
     
NILS F. ARNESEN:    
  uten type ca 1932
  NORRIK 1933
  Norrik 1 4D 1934
     

  Largo 2B 1947
  Largo 3 1947
  Largo 3B 1948
     
  146 1946
  147 1947
  491 og 492 1949
  501 1950
  503 og 504 1951-52
  511 1951
  521 med DK40 og DK92 1952
  523 1952
  531 1953
  543 og 544 1954
  551 1954
  561 Auto 1956
  562 1956
  563 1956
  571 1957
  581 1958
     
  Eddasuper 1 og 2 1945
  Veslemøy 1947
  Veslemøy 2 1948
  Folkesuper,type 3A 1950
  Haugtussa 5A 1949
  Veslemøy Radiogrammofon modell 7A 1949
  Haugtussa 2 type 9A og 10A 1951
  Melodi 13A 1952
  Reiseradio 16A 1957
  Favoritt 19A 1954
  Haugtussa 4 modell 40AFM 1959
  Haugtussa 4,stereo 48A 1960
     
   
  RL1 og 800RL1, LF3 1923
  KJ 1923
  VRL 1 1924
  Piccolo 1924
  Mottaker VRL1 med forsterker VLF3 1924
  VRL 3 1925
  KM/KO 1923
  KKM/KKO 1923
  V.R.L.1 + V.L.F.3 1924
  RL4 1925
  Onkel "B", med multi detektor "KMD" 1926
  Onkel "B", R509 og R511 1926
  Rex 453 1934
  564 Atlas 1935
  674 Orchestra 1936
  Rex 54-3 1946
  Rex 54-5A 1949
  Darling 1955
     
   
  type 3 1935
  type F4 1936
  Clarton 3 1948
     
FREDRIKSTAD RADIOFABRIKK:    
  FRF 497 Fossegrimen 1949
     
   
  434B 1944-46
  445 1945
  465 Tellus 1946
  476 Tellus 1947
  484 Pluto 1949
  495 Bonus 1949
  515 Bonus 2 1952
  526 Tellus 2 1952
  536 Stella 1953
  536X 1953
  537 RG 1953
  567 og 567 RG-1 Tellus 3 1955
  567 FM og 567 RG-1 FM 1957-58
  645 (Meterbølgeforsats) 1965
     
GJERSØE, SCHJETNE & CO:    
  Folkemottager 1936
  Super 8 "Kæmpesuper" 1937
     
   
  AGA 1753 1947
  AGA 1853 "Planet" 1949
     
ILLEGALE MOTTAKERE UNDER KRIGEN/HEMMELIGE MOTTAKERE ETTER KRIGEN:    
  "Kongshavnern" 1941
  "Sweetheart 31'1" 1942
  "Lisbeth" 1943
  "Svenskesupern" 1944
  SR523 "Stay behind" (Østfold Radio) 1952
     
(Se også under NRK)    
  Modell "K" 1924
  Smaaen 1925
  modell D 1925
  modell D.2.L 1925
  modell H.D.2.L. 1925
  K 2 L 1925
  Smaaen lokalmottaker 1932
  Småen 2 1932
  Den Norske Folkemottager (selén likeretter) 1934
  Den Norske Folkemottager (likeretterrør: 80) 1934-35
     
   
  K20 1937
  401A Turist 1953
  402A Stilsuper 1953
  501 Turist 1955
  555A Vega 1945
  555B Vega 1947
  571A Vega 1946
  575A Clippersuper 1948
  601A Turist 1951
  602A Turist 1956
  603A Vega Turist 1956
  701 All Transistor Portable 1957
  709 Turist AM/FM 1960
  800A Vega Sportler 1959
  901A 1954
  1001A Clippersuper 1957
  1003A Clipper 1954
  1004A Clipper 1957
     
     
KOLBERG, SKAGMO CO:  
  B2 1950
  B3 1951
     
ANDREAS I. KROGH:  
  Krystallapparat 1926 +/- 2 år
     
TORALF LEE RADIOFABRIKK:  
  Sygna S.1 1934/35
     
   
  2.L.A. "Kraftsuper" 1926
     
LORENTZEN & WETTRE:    
  MINNIE 1949
     
   
  A4HA 1924
  K.2A 1925
     
   
  Tonesuper R1 1950
  Tonesuper 2 1947
  Tonesuper 3 1949
     
   
  Kortbølge Super Sats 1932
  S536 Premier Tween Speaker 1936
  S637 Akershus 1936
     
   
  Time Super 1950
     
   
  Norma 111 1946
  Norma 222 1947
     
NOROTCO: (Norsk Radiotelegraf og Telefon Compan)    
  Ingen modellbetegnelse 1923
     
NORRØNA RADIO:    
  type N2 1933
     
NORSK FOLKEMOTTAKER A/S, SALTERUDS EFTERFØLGER:    
  Folkemottager,type F 1936
     
NORSK RADIOINDUSTRI a/s  
  4 Rørs Batterimottaker 1923/24
     
NORSK RIKSKRINGKASTING (NRK):    
  NRK folkemottaker, nett (produsert av N.Jacobsens elektriske a.s. og Radionette) 1937
  NRK folkemottaker, batteri (produsert av N.Jacobsens elektriske a.s. og Radionette) 1937
  Batterisuper 1940
     
REIDAR NYGÅRD:    
  Omega og Kallemann 1931
     

N.K.L. Norges Kooperative Landsforenings radiofabrikk:
   
  "Kooperativen" 1946
  P 2 og 2F 1948
  P 3 1950
  P 3B 1950
  P 3B med nett 1950
  P 3U 1949
  P 4U 1950
  P 5 Cremona 1951
  P 6 Ramona 1952
  Kavalèr 1952
  P 8 Primas 1954
  P 8 FM Primas 1955
  P 9 Priorita u. FM 1954
  P 9 FM 2 Priorita 1956
  P14 Cortina 1955
  P15 FM Continent 3D H-iFi 1957
  P16 Cortina 1958
  P17v Cortina Transa de Luxe 1960
  Prior CREMONA hi-fi (produsert av Radionette) 1963
  Prior Cremona hi-fi 1963
  Prior Cortina FM 1963
     
   
  A1 1947
  A2 1949
  A3 1950
     
   
  Omo Super Komandør 1938
  Kaptein 1941
  Kaptein II 1946
  Kaptein 3 1948
     
OMMUND OMMUNDSEN:    
  Krystallapparat 1927
     
   
  480 1939
  625 U 1945
  BN200U Philetta 1951
  BN251A Polka 57 1956
  BN320A Polka 1952
  BN341A Ballett 1954
  BN351A Ballett 56 1955
  BN381A 1948
  BN391B 1948
  BN400A Preludio 1950
  BN410A/BN411A Rondo 1952
  BN431A Dirigent 1953
  BN441A Dirigent 1954
  BN443A President 1954
  BN453A President 56 1956
  BN463A/A2/A3 1948
  BN500A Rondo 1950
  BN510A Skaugum 1952
  BN520A Skaugum 1953
  BN543A Master 1955
  BN553A Master 56 1955
  BN572/5722 1947
  BN582A 1949
  BN 721A Super de Luxe 1952
  B2N81A Polka 2 1958
  B3N83A Sonett 1958
  B4N33A Planita 1964
  B4N63A President 57 1957
  B4N73A Linjesuper 1957
  B4N93A Planita 1959
  B5N63A Master 57 1956
  B5N73A Klangsuper 1957
  B5N83A Scala 1958
  B6N03A Skala 2 1960
  B6N13A Commander 1961
  B6N63A Skaugum 1956
     
   
  A1 1946
  A2 1947
  C1 og C1F 1948
  A3 1949
  Lokalmottaker Konrad A-187 1950
  BK1 1950
  A4 Stjernesuper 1951
  BK2 og BK2V 1951
     
   
  R2 Reiseapparat 1926
  R3 1927
  R4 Verdensmottageren 1929
  Konsert 1930
  Salon 1931
  Elite 2 v 1931
  Elite 3 1931
  RG 1 Radiogrammofon 1932
  R5 Verdensmottageren 1932
  Kompass,(nett) 1934
  Europamottageren 1933
  Verdenssuperen, nett 1935
  Verdenssuperen, batteri 1936
  RG II Verdensmottageren med automatisk plateskiftende grammofon 1936
  R8 Verdensmottager 1936
  Jubileumssuper 1937
  Verdensmottageren 1938
  Alle land 1939
  NRK batterisuper m. 1 rør 1940
  NRK batterisuper D11rør 1940
  Heimskringla 1940
  Havsuperen,batteri 1941
  Verdensmottaker,batteri 1942
  Forum 1943
  Frihetssuperen 1 og 2 1946
  Auditorium,batteri 1946
  Auditorium,luksus 1947
  B - modell 1947
  Symfoni 1948
  Symfoni luksus 1949
  Solist/Solist 2 1949
  Kurér, rette hjørner 1950
  Kurér, runde hjørner 1950
  Kurér, spesialmottaker  
  Symfoni super Dx og Studio/Studio System 1951
  Frihetssuper 3 1952
  Junior 1953
  Jubileumssuper uten og med FM 1953
  Menuett 497001/652602 1954
  Symfoni 3D 1956
  Kvartett HI-FI 1957
  Duett 2 hi-fi 1957
  Menuett 1958-63
  Kurér transi 1958
  Combi 1958
  Kvartett Hi-Fi 1960
  Duett hi-fi 1960
  Symfoni HI-FI 1960
  Kurér Auto 1960
  Kurér Transauto 1960
  Combi Star 1960
  Kurér transi FM 1961
  Kvintett hifi mono seksjon 1961
  Kvintett hifi stereo seksjon 1961-66
  Duett HI-FI 955001 1962-65
  Duett hifi seksjon med høyttafon, 957001 1962
  Menuett 1962 1962
  Symfoni Stereo Seksjon 1962
  Symfoni Stereo hi-fi 1963
  Menuett FM seksjon 1963
  Kurer Auto FM 1964
  Combi 2-speed 1964
  Radiovisjon uten (1964) og med FM (1965) 1964
  Kurér FM 1965
  Symfoni HI-FI stereo nr.1 310 001 1965
  Kvintett HI-FI mono 1965
  Combi FM 1965
  Radiolux 1965
  Duett hi-fi seksjon 6, 1,349 001 1966
  Kvintett HIFi stereo 1967
  Radiolux Radiogrammofon 1967
  Explorer FM Auto Super DX 1967
  Kurér Auto Matic 1967
  Soundmaster hi-fi stereo 1968/69
  FM Soundmaster 45/45 de Luxe 1969
  Soundmaster 50 1969
  Kurér 501 1969
  Menuett 2 med FM 1969
  Hi-finette FM 1969
  Kurér 1001 FM 1969
  Soundmaster 25 1970-72
  Soundrecorder FM "4-track" (med kasette) 1970/71
  Menuett 2000 1971
  Duett 3000 1971
  Explorer FM International 1971
  Soundmaster 75 1971
  Soundmaster 80 1972
  Soundmaster 40/40C (med kasette) 1973
  Kurér 1010 1973
  Kurér Cassette 1973
  Kurér 630C (med kasette) 1973
  Soundmaster 65/65 de Luxe 1974
  Soundmaster 240G (med grammofon) 1974
  Soundmaster 65 / 65 de Luxe 1974-76
  Soundmaster 340GC (med grammofon og kasette) 1975
     
RADIO-SERVICE WEST:    
  RSW 461 Tantor 1947
     
   
  Tosca 1938
  Geisha 1939
  Mariza 1940
  Melodi 1962
     
   
  Zenith Z2 1929
     
   
  Pan 46 1946
  Pan 47 1947
  Pan 48 1948
  Ekko 3 1949
  Ekko Konsolett 1947
  Ekko 49 1949
  Calvacade 1961
     
   
  Songa 1933 1933
  Songa 3 1933
  Songa Rekord 1934
  H 5 Super 5 1934
  H 6 Mesterkontroll 1935
  H6P President 1936
  H 7 Folkemottaker 1936
  Høvding batteri folkemottager 1937
  H 9 Saga Super og Edelsuper 1936
  H10 Folkemottaker 1937
  H11 Battermottager 1937
  H12 Folkemottaker 1938
  H13 Populær og de Luxe 1938
  H14 Populær 1939
  H15 Songa Batterisuper 1937
  H16 Tempo 1939
  H17 Songa Weekend 1939
  H18 Galla 1940
  H19 President 1940
  H20 Flagg 1939
  H22 Camping 1940
  H24 Tempo 41 1941
  H26 Camping 2 1941-46
  H30 Songa 7 1944
  H29 President 3 1942
  H31,31 A/A2, Tempo 3 1946
  H33 Saga 1948
  H34 Flagg 2 1948
  H36 Camping 3 1949
  H38 Grand/Olympia Grand 1950
  H39 Camping 4 1950
  H40 spesialsuper 1952
  H41 Ambassadør 1951
  H42 Bølgesuper 1950
  H44 Camping de luxe 1952
     
   
  Bilradio type BA 1950
  Bilradio type B.B 1950
  Bilradio modell B.B./B.2.1 1950/51
     
   
  Metro I 1946
  Metro II 1947
  Metro III 1948
  Metrolette 1952
  Metro B 1948
  Metro B2, super six 1950
  Metro 10 1950
  Metro 21 1949
     
   
  Se egen Tandberg radioside  
     
(E.G.A.)    
  566 B 1936
  Tenor WLK 1936
  Trio WLK 1937
  Tenor 38 WLK 1938
  Fram 1937
  Tenor 38 BLK 1938
  Mentor WLK 1938
  Juvel 1938
  Fram II 1939
  Tenor 39 BLK 1939
  Opal 1939
  Opal II 1940
  Opal III 1941
  Juvel III 1943
  Opal IV 1944
  Opal IV/46 1946
  Juvel IV 1947
  Safir III 1946
  Safir IV 1947
  Safir IV,batteri 1948
  Reiseradio A10 1949
  Karat 50 1949
     
   
  "Svalbard" 1939
  S-147 m.trolløye 1948
  S-147 og S-147 med 2 Kb 1949
  B-147 BatteriApparat 1949
  251 Eminent 2 1950
  152 Atlantic 1951
  153 Atlantic 2 1952
     
TOR RADIOFABRIKK:    
  Modell T3 1936
     
WINGERS ELEKTR: VERKSTED:    
  Audiotelo "Juleklokken" 1924/25
     
(MASCOT, EKKOFONKOMPANIET):    
  146 1946
  147 1947
  247 1948
  343 Trollsuper 1946
  343b Trollsuper 1946
  491 Knuppen 1949
  492 Monark 1949
  492 Monark (forskjellig kasse) 1949
  501 Knuppen 1950
  501E Knuppen 1951
  502 Minor 1951
  511 Knuppen 1951
  515 Astra 1951
  526 Regent 1953
  531 Mascot 1953
  534 Regent U og UX 1954
  541/541C Mascot 1954
  551 Darling 1955
  561 Regent 1956
  562/562X Mascot 1956
  571 Monark 1958
  581 Mascot 1959
  612 Mascot 1961
  613 Mascot 1961
  614 Masacot Duo AM 1961
  621 Mascot 44FM 1963
  633 Mascot Auto 1963
  634 Mascot 55FM 1963
  635 Mascot 44FM 1963
  636/640 Mascot Duo FM 1963
  638 Mascot 44AM 1963
  642 Mascot 55FM 1963
  649 Mascot 50AM 1964
  652 Regent 1965
  655 Mascot 50FM 1965
  671 Mascot Transistar 1967

 

KATALOGARK BÅNDOPPTAKERE

PROTON:    
  Magnetofon Modell Hi-Fi 9 standard 1957
     
RADIONETTE:    
  B4 1956
  B9 1958
  Multicorder 1966
  Multicorder FM 1968
  CD 400 1974
  CD 450 Stereo og CD 500 Stereo med Dolby 1975
  CD 470 Stereo og RCD 520 Stereo med Dolby NR 1976
     
TANDBERG:    
  TB 1 (uten høyttaler) 1952-54
  TB 1 (med høyttaler) 1952-54
  TB 2 1954
  TB 3B 1956-58
  TB 4 1959
  TB 5 Stereo quadruple 1958-60
  TB 6 Stereo de Luxe 1960
  TB 7 og 7B 1964
  TB 8 (2. utgave) 1964-68
  TB 9 (1. utgave) 1963-65
  TB 10 1964
  TB 11 1967
  TB 12 1966-68
  TB 13 1967
  TB 15 1968
  TB 1200X 1968
  TCD 300 1972
  TCD 310 1974
     

KATALOGARK FORSTERKERE

EDDA RADIOFABRIKK:    
  Antenneforsterker 146B 1950+
     
RADIONETTE:    
  Forsterker K32G (med grammofon) 1948
  Kraftforsterker K2 1959
  Multiplayer 50 (Autofon AF2) for 25 stk 7" plater 1965
     
RADIO-SERVICE WEST:    
  Forsterker modell 18 ca 1940-45
     
STENTOR:    
  Kraftforsterker modell 64WA 1954
     
TANDBERG:    
  Vi Kan ca 1938
  TA 300M 1972
     
     
VESTFOLD RADIO ELEKTRO A.S:    
  Vingtor Kraftforsterker K2.HF 1961
     
WINGERS ELEKTR: VERKSTED:    
  2 rørs forsterker ca 1923

 

Tilbake til Hovedmeny NRHF home page.