Meny
Aktivitetsliste
Auksjon
Medlemmenes prosjekter
Antikkradio nett
Radiohistorisk Nett
Field-Day
Hallo Hallo
Auksjon
Info
Vår 2024
Tidligere Auksjoner
Foto fra Auksjoner
 

Auksjonsregler

Generelt:
Auksjonen er kun for NRHF's medlemmer og inviterte. Medlemmer kan under auksjonen benytte stedfortreder som medbringer skriftlig fullmakt.
  Alle foreningens gjenstander settes først på auksjonslisten. Deretter deles selgerenes gjenstander i grupper på ca fem og fem gjenstander. Disse fordeles ved hjelp av Excels random generator, men slik at alle selgere har fått med sin førstegruppe før noen andre har fått sin med sin gruppe nummer to.
  Foreningen tar 5 % i kommisjon på solgte gjenstander fra både kjøper og selger. Alle kjøp (unntatt forhåndsbud) skal gjøres opp under auksjonen.  Betaling skal skje med bankkort (Bankaxept). Betaling med kredittkort er ikke mulig. Av den grunn må utenlandske medlemmer under auksjonen betale med norske kontanter.  Oppgjør for salg  vil skje gjennom overføring til den bankkonto som er angitt i påmeldingsskjemaet til auksjonen  fra selger.  Oppgjør  vil bli overført fra foreningens konto innen 10 dager etter auksjonen.
  Alle påmeldinger og bud som sendes til auksjon@nrhf.no vil bli bekreftet med e-post.
  Foreningen tar ikke noe ansvar for eventuelle skader på gjenstandene under auksjonen, transportskader etterpå eller selgers opplysninger om apparat/gjenstand type eller tilstand.
Påmelding:
Påmelding til auksjonen kan kun  gjøres på det fastsatte påmeldingsskjemaet fra foreningen. Dette kan gjøres på papir eller på skjemaet på  foreningens nettside. Alle obligatoriske felt skal være utfylt. Mangelfulle utfylte skjemaer kan ikke påregnes å bli behandlet pga. kapasitet i forkant av auksjonene.
 
Selger setter opp prioritert liste over gjenstander med maks. 42 tegn for gjenstandsbekrivelse. Selger er ansvarlig for at korrekt gjenstandsvurdering blir gitt. Blir det for mange påmeldinger til auksjonen vil de lavest prioriterte gjenstandene bli strøket. Etter påmeldingsfristens utløp er det ikke mulig å bytte eller legge til flere gjenstander på listen, kun stryke.
  Auksjonslisten sendes til alle NRHF' medlemmer. Listen legges også ut på foreningens hjemmeside. Her kan en legge ved både utfyllende tekst og bilder, men kun jpeg, pdf eller doc filer på max 100kB.
  Selger kan selv angi høyere minstepris. På usolgte eller trukne gjenstander påløper det selger et gebyr på kr 20 eventuelt 10% av minstepris hvis dette er angitt (min kr 20 og maks kr 500).
  Gjenstader over 20kg må oppgis med X i vurderingskoden. Glemmer selger å oppgi X og gjenstanden blir solgt på forhåndsbud må selger betale et ekspedisjonsgebyr på kr.300.
  Hvis selger ikke tar med seg usolgte gjenstander etter auksjonen påløper det selger er gebyr på kr.100 pr. gjenstand
Bud:
Minste utropspris er kr.200, minstepris eller første budsats over nest høyeste bud hvis det finnes flere bud på samme gjenstand. Se egen budskalaliste. Blir ikke gjenstanden solgt går den tilbakte til selger.  Ved budlikhet mellom forhåndsbud og bud fra salen går forhåndsbud foran.
Forhåndsbud:
Medlem kan sende inn bud på maks 5 auksjonsnummer  hvor en oppgir høyeste beløp en ønsker å by.  Alternative budnummer tillates ikke.  Budet må følge budskalaens stepp i reglene under budskala.  En i styret vil da by i henhold til budskala. Det vil si at stopper budrunden fra salen og andre forhåndsbud opp, vil en kunne få tilslaget for lavere enn gitte maksbud.
  Kommer det inn flere bud med samme maksbud og denne summen får tilslaget, går gjenstanden til den som foreningen først mottok budet i fra.
  Forhåndsbud på gjenstander som veier mere enn 20kg (merket X) må kjøper selv sørge for at blir hentet i forenings lokaler (Tvetenveien 157). Foreningen sender ikke gjenstander på over 20 kg.

Budskala

200 - 1000 kr: + 50 kr stepp
1.000 - 3000 kr: + 100 kr stepp
3.000 - 5.000 kr: + 200 kr stepp
5.000 - 10.000 kr: + 500 kr stepp
over 10.000 kr: + 1.000 kr stepp

Auksjonarius kan starte høyere enn kr.200 hvis det er åpenbart at gjenstanden vil gå for et langt høyere beløp.


ADR: Tvetenveien 157, 0671 Oslo      TLF: 22 75 62 11
All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler