Norsk Radiohistorisk Forening
Vi er en ideell forening for radiohistorisk interesserte personer.  Foreningen ble stiftet i 1979 og har som formål å registrere, bevare og sette i stand gammelt radioutstyr det være seg sender og mottakerutstyr, Hi-Fi og audioutstyr og lignende som har eller vil få historisk interesse.  Vi har et eget medlemsblad som utkommer 4 ganger i året.  1 til 2 ganger i året holder vi en lukket auksjon for våre medlemer.

Foreningen er åpen for alle som har interesse for radioteknikk og teknologihistorie.  Vil du vite mer om foreningen og fordelene ved å være medlem, se våre medlemssider.

Siste nytt
 • Endelig har boka til Erling Langemyr kommet
  Den er på 268 sider og er full av bilder av mange radio/agent sett fra krigen. Vi selger den for Kr. 300.- + porto. Send bestilling til bestilling@nrhf.no. Den kan også kjøper rett i foreningen.
 • Auksjonliste klar

  Her er det mye fint spenende. Klikk her for å se lista

  Foreløpig har under halvparten av objektene bilder. anbefaler på det sterkeste å sende inn bilder av objektene sine.

  Til denne auksjonen har vi invitert medlemmene i Norsk Relæ Liga til å delta. Selv om du ikke nædvendigvis har tenkt å kjøpe noe, kom og møt gamle eller nye venner med mange felles interesser.


  Mer info om auksjonen finner du har

Informasjon
  Neste aktiviteter
   lørdag 17. juni
   Auksjon


   tirsdag 15. august
   Deadline HH 163


   tirsdag 19. september
   Pakkedag HH 163


  ADR: Mekanikerveien 32, 0683 Oslo      TLF: 22 75 62 11
  All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler