Norsk Radiohistorisk Forening
Vi er en ideell forening for radiohistorisk interesserte personer.  Foreningen ble stiftet i 1979 og har som formål å registrere, bevare og sette i stand gammelt radioutstyr det være seg sender og mottakerutstyr, Hi-Fi og audioutstyr og lignende som har eller vil få historisk interesse.  Vi har et eget medlemsblad som utkommer 4 ganger i året.  1 til 2 ganger i året holder vi en lukket auksjon for våre medlemer.

Foreningen er åpen for alle som har interesse for radioteknikk og teknologihistorie.  Vil du vite mer om foreningen og fordelene ved å være medlem, se våre medlemssider.

Siste nytt
 • Salve Staubo
  NRHF har fått den glede av å kopiere alt innhold av Salve Staubo sin rapport som Sambandssjef for Milorg's sentralledelse. Her kan dere finne John Peder Staubo sine forord til rapporten, et bildegalleri og mye mer
  Sidene er lagt under Radiohistorie-kanppen (klikk her)

Informasjon
  Neste aktiviteter
   tirsdag 26. februar
   Temakveld - Kurs i lodding og komponentkunnskap
   Kurset starter kl. 18.00 og instruktør er Tor van der Lende

   tirsdag 26. mars
   Deadline for stoff til HH nr.146


   tirsdag 09. april
   Årsmøte og frist for påmelding til vårauksjonen


  ADR: Mekanikerveien 32, 0683 Oslo      TLF: 22 75 62 11
  All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler