Norsk Radiohistorisk Forening
Vi er en ideell forening for radiohistorisk interesserte personer.  Foreningen ble stiftet i 1979 og har som formål å registrere, bevare og sette i stand gammelt radioutstyr det være seg sender og mottakerutstyr, Hi-Fi og audioutstyr og lignende som har eller vil få historisk interesse.  Vi har et eget medlemsblad som utkommer 4 ganger i året.  1 til 2 ganger i året holder vi en lukket auksjon for våre medlemer.

Foreningen er åpen for alle som har interesse for radioteknikk og teknologihistorie.  Vil du vite mer om foreningen og fordelene ved å være medlem, se våre medlemssider.

Siste nytt
Informasjon
  • Grunnet innskjerping av korona tiltak holder vi foreningen stengt på tirsdager
    Bare vi i styret som har jobber der kommer, og hvis noen medlemmer har behov for å hente/levere saker tar vi "timebestillinger" for besøk med munnbind. Deler/rør må bestilles på E-post til de rette adressatene som dere finner i bladet. Julemøtet blir avlyst, og vi får heller ta det igjen til neste år. Det blir ikke lett å sitte skulder til skulder med munnbind og spise julekaker og drikke gløgg. Så vi ber om forståelse for disse tiltak vi gjør her.

Neste aktiviteter
ADR: Mekanikerveien 32, 0683 Oslo      TLF: 22 75 62 11
All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler