Norsk Radiohistorisk Forening
Vi er en ideell forening for radiohistorisk interesserte personer.  Foreningen ble stiftet i 1979 og har som formål å registrere, bevare og sette i stand gammelt radioutstyr det være seg sender og mottakerutstyr, Hi-Fi og audioutstyr og lignende som har eller vil få historisk interesse.  Vi har et eget medlemsblad som utkommer 4 ganger i året.  1 til 2 ganger i året holder vi en lukket auksjon for våre medlemer.

Foreningen er åpen for alle som har interesse for radioteknikk og teknologihistorie.  Vil du vite mer om foreningen og fordelene ved å være medlem, se våre medlemssider.

Siste nytt
Neste aktiviteter
  lørdag 23. september
  Stort garasjeloppemarkedryddesalg
  Stedet er våre egne lokaler på Oppsal, fra kl. 11.00 til 14.00. Massevis av gode tilbud på radioer, grammofoner, båndopptagere og instrumenter. Priser fra kr. 10.- til 200.- samt masse deler.

  tirsdag 24. oktober
  Deadline HH140


  tirsdag 05. desember
  Pakkedag HH140


ADR: Mekanikerveien 32, 0683 Oslo      TLF: 22 75 62 11
All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler