Norsk Radiohistorisk Forening
Vi er en ideell forening for radiohistorisk interesserte personer.  Foreningen ble stiftet i 1979 og har som formål å registrere, bevare og sette i stand gammelt radioutstyr det være seg sender og mottakerutstyr, Hi-Fi og audioutstyr og lignende som har eller vil få historisk interesse.  Vi har et eget medlemsblad som utkommer 4 ganger i året.  1 til 2 ganger i året holder vi en lukket auksjon for våre medlemer.

Foreningen er åpen for alle som har interesse for radioteknikk og teknologihistorie.  Vil du vite mer om foreningen og fordelene ved å være medlem, se våre medlemssider.

Siste nytt
 • Norsk Radiohistorisk Forening er 40 år i år

  Norsk Radiohistorisk Forening ble stiftet 15. november 1979 hjemme hos initiativtageren Tore Moe, med representanter for Teknisk Museum, Teknisk Ukeblad, Elektro, NRRL og flere privatpersoner.

  For 10 år siden skrev styreformann Tor en ypperlig historie, om de første 30 årene.

  Historien kan du lese her

Informasjon
  Neste aktiviteter
   tirsdag 10. desember
   Julemøtet


  ADR: Mekanikerveien 32, 0683 Oslo      TLF: 22 75 62 11
  All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler