Norsk Radiohistorisk Forening
Vi er en ideell forening for radiohistorisk interesserte personer.  Foreningen ble stiftet i 1979 og har som formål å registrere, bevare og sette i stand gammelt radioutstyr det være seg sender og mottakerutstyr, Hi-Fi og audioutstyr og lignende som har eller vil få historisk interesse.  Vi har et eget medlemsblad som utkommer 4 ganger i året.  1 til 2 ganger i året holder vi en lukket auksjon for våre medlemer.

Foreningen er åpen for alle som har interesse for radioteknikk og teknologihistorie.  Vil du vite mer om foreningen og fordelene ved å være medlem, se våre medlemssider.

Siste nytt
 • Serdeles mange fine objeketer under hammeren i høstens auksjon

  Anbefaler å ta en titt på alle bildene som er lastet opp.

  For dere som ennå ikke har sendt inn bilder, er det fortsatt muligheter. Vi oppfordrer på det sterkeste til dette, da det øker interessen for objektene og auksjonen i sin helhet.


  Her finner man lista med alle bildene

Informasjon
 • Viktig informasjon fra styret om auksjonen 17.10.2020
  På grunn av den pågående pandemien er NRHF som arrangør pålagt å ha tiltak som motvirker smittespredning. Klikk her for å lese om tiltakene.

Neste aktiviteter
  lørdag 17. oktober
  Høstauksjon


  tirsdag 27. oktober
  Deadline HH152


  tirsdag 01. desember
  Pakkedag HH152


ADR: Mekanikerveien 32, 0683 Oslo      TLF: 22 75 62 11
All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler