Norsk Radiohistorisk Forening
Vi er en ideell forening for radiohistorisk interesserte personer.  Foreningen ble stiftet i 1979 og har som formål å registrere, bevare og sette i stand gammelt radioutstyr det være seg sender og mottakerutstyr, Hi-Fi og audioutstyr og lignende som har eller vil få historisk interesse.  Vi har et eget medlemsblad som utkommer 4 ganger i året.  1 til 2 ganger i året holder vi en lukket auksjon for våre medlemer.

Foreningen er åpen for alle som har interesse for radioteknikk og teknologihistorie.  Vil du vite mer om foreningen og fordelene ved å være medlem, se våre medlemssider.

Siste nytt
 • Viktig informasjon om foreningens årsmøte tirsdag den 14 April 2020

  På grunn av situasjon med KoronaVirus (Covid-19) og myndighetens råd om forsamlinger, så ser ikke Styret det som forsvarlig å avholde årsmøte i foreningen lokaler. Styret har derfor sett på muligheten for å avholde årsmøte elektronisk og kommet frem til at det er en løsning vi kan gjennomføre. Årsmøtet blir derfor avholdt elektronisk ved at vi setter opp ett Zoom møte. Medlemmer kan delta ved å ringe inn til oppsatt telefon møte . Medlemmer som er PC kyndig kan delta interaktivt i møte fra PC eller nettbrett , de som ønsker dette bes om å sende inn sin mailadresse til styret@nrhf.no, så sender vi ut møte innkalling direkte til mailadresse Skriv inn Årsmøte og Medlemsnummer i mail subjekt.

  De som ønsker å delta over telefon bes følge med på FB eller hjemmeside da telefon nummer og veiledning for å ringe inn kommer her om kort tid. • Vårens auksjon

  Tross dystre tider, prøver vi å være optimister og jobber for å gjennomføre vårens auksjon til 23 mai.

  Påmeldingsskjemaet finner dere her

  Mer info om aukjsonen finner dere her

 • Forlenget leiekontrakt
  Som de fleste vet, er vi på jakt etter større lokaler og dette arbeidet vil vi fortsette med. I mellomtiden har vi inngått en avtale med gårdeier, om at leiekontrakten i Mekanikerveien i første omgang, blir forlenget til mai 2022, og deretter for ett år av gangen.


Informasjon
  Neste aktiviteter
   tirsdag 14. april
   Årsmøte


   tirsdag 21. april
   Påmelding til vårauksjonen


   tirsdag 05. mai
   Pakkedag HH150 og auksjonslista


  ADR: Mekanikerveien 32, 0683 Oslo      TLF: 22 75 62 11
  All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler