Norsk Radiohistorisk Forening
Vi er en ideell forening for radiohistorisk interesserte personer.  Foreningen ble stiftet i 1979 og har som formål å registrere, bevare og sette i stand gammelt radioutstyr det være seg sender og mottakerutstyr, Hi-Fi og audioutstyr og lignende som har eller vil få historisk interesse.  Vi har et eget medlemsblad som utkommer 4 ganger i året.  1 til 2 ganger i året holder vi en lukket auksjon for våre medlemer.

Foreningen er åpen for alle som har interesse for radioteknikk og teknologihistorie.  Vil du vite mer om foreningen og fordelene ved å være medlem, se våre medlemssider.

Siste nytt
Informasjon
 • Bladutsendelsen av HH 147, flyttes
  På grunn av elgjakta må vi flytte tirsdagsmøtet og utsendelsen av HH nr. 147, fra 24. til 23. september.

Neste aktiviteter
  mandag 23. september
  Bladutsendelse av HH nr. 147
  Av den grunn har vi ikke åpent tirsdag 24.9

  lørdag 19. oktober
  Høstauksjonen
  Mer informasjon kommer senere

  tirsdag 29. oktober
  Deadline for stoff til HH nr. 148


ADR: Mekanikerveien 32, 0683 Oslo      TLF: 22 75 62 11
All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler