Norsk Radiohistorisk Forening
Vi er en ideell forening for radiohistorisk interesserte personer.  Foreningen ble stiftet i 1979 og har som formål å registrere, bevare og sette i stand gammelt radioutstyr det være seg sender og mottakerutstyr, Hi-Fi og audioutstyr og lignende som har eller vil få historisk interesse.  Vi har et eget medlemsblad som utkommer 4 ganger i året.  1 til 2 ganger i året holder vi en lukket auksjon for våre medlemer.

Foreningen er åpen for alle som har interesse for radioteknikk og teknologihistorie.  Vil du vite mer om foreningen og fordelene ved å være medlem, se våre medlemssider.

Siste nytt
 • Høstauksjonen utgår
  Styret har bestemt at vi går tilbake til 1 årlig auksjon som tidligere, grunnet dårlig påmelding av gjenstander og mye slit fra de få i styret som får lite frivillig hjelp til organisering og transport. Dette ble også godkjent på årsmøtet.


Neste aktiviteter
  tirsdag 30. mai
  Pakkedag for HH138


  tirsdag 08. august
  Deadline for HH139


  tirsdag 24. oktober
  Deadline HH140


ADR: Mekanikerveien 32, 0683 Oslo      TLF: 22 75 62 11
All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler