Norsk Radiohistorisk Forening
Vi er en ideell forening for radiohistorisk interesserte personer.  Foreningen ble stiftet i 1979 og har som formål å registrere, bevare og sette i stand gammelt radioutstyr det være seg sender og mottakerutstyr, Hi-Fi og audioutstyr og lignende som har eller vil få historisk interesse.  Vi har et eget medlemsblad som utkommer 4 ganger i året.  1 til 2 ganger i året holder vi en lukket auksjon for våre medlemer.

Foreningen er åpen for alle som har interesse for radioteknikk og teknologihistorie.  Vil du vite mer om foreningen og fordelene ved å være medlem, se våre medlemssider.

Siste nytt
 • Nok en auksjon er historie
  Årets høstauksjon ble en fin opplevelse for de 80+ som hadde møtt opp. Været var grått ute, men inne var spenningen til å ta og føle på fra både kjøpere og selgere. Vår faste auksjonarius var blitt syk, så Jan Helge og Roar delte på oppgaven. De klarte seg fint. I pausene var det høy aktivitet i kiosken. Der sto Therese og Mette for serveringen.
  Lista med resultatene, finner du på denne siden

 • Ingen åpen klubbkveld i lokalene tirsdag 22. oktober
  På grunn av sykdom, elgjakt og lav bemanning har vi desverre ikke åpen klubbkveld i lokalene tirsdag 22. oktober 2019.


Informasjon
  Neste aktiviteter
   tirsdag 29. oktober
   Deadline for stoff til HH nr. 148


   torsdag 05. desember
   Bladutsendelse av HH nr. 148


   tirsdag 10. desember
   Julemøtet


  ADR: Mekanikerveien 32, 0683 Oslo      TLF: 22 75 62 11
  All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler