Norsk Radiohistorie
Info
Tandberg
Norsk tv-historie
Historien om NRHF (2009)
Salve Staubo sin rapport
K. Sandbu
Norsk Radiohistorie

På disse sidene har NRHF samlet det de har av informasjon om norsk radiohistore med hovedvekt på Tandberg.

NRHF forsøker å lage en så fullstendig oversikt over Tandbergs Radiofabrikk A/S, Tandberg Industrier A/S og Tandberg A/S produksjon som mulig. Fortsatt mangler det opplysninger om produkter og bilder. Har du info om produkter eller bilder så mail til nrhf@nrhf.no. En spesiell takk til NRHF medlem Trond Regstad for utlån av Tandberg produkter for avfotografering.

NRHF har laget 519 katalogark over norsk produserte radioer, båndopptakere og forsterkere. Av disse er ca 270 digitalisert

Du finner en del katalogark som er merket med . Disse kan du laste ned med Adobe Reader. Katalogark som ikke er digitalisert er til salgs til medlemmer for kr. 5,- pr.stk. Arkene er i A4-format og har bilde samt data på forside og skjema på baksiden. Noen av arkene har også trimmeforskrift og evt. stykkliste over benyttede komponenter. Katalogark er utarbeidet av NRHF's katalogkommite v/ Bjørn Lunde. Du kan bestille katalogarkene fra NRHF.

 


ADR: Tvetenveien 157, 0671 Oslo      TLF: 22 75 62 11
All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler