Meny
Om NRHF
Medlemsskap
Kontakt
Lover for NRHF
Styre og andre verv
Regler for bildebruk
 
NRHF styret, komiteer og tillitsvalgte

Styret

Formann Tor v. d. Lende 22 46 87 73 (p) Kirkev. 71,
0364 Oslo
tor_fander.lende@getmail.no
Kasserer Jan Helge Øystad 21 44 63 46 Dælenenggata 11E
0567 Oslo
joeystad@online.no
Sekretær Leif Marsteen 916 16 777 Frydenbergv. 3
2010 STRØMMEN
marsteen@online.no
Styremedlem Roar Veum
Hoffsveien 60 B
0377 Oslo
roar@veum.org
Varamann Rolf Otterbech 924 30 330 Krokenv. 48B
3500 Hønefoss
rolf.otterbech@gmail.com

 

Amatørradio-koordinator:

Styret styret@nrhf.no

 

Auksjons ansvarlig:

Styret styret@nrhf.no

 

Bibliotek-/Tidsskiftsansvarlig:

Frank Lewis Svartdalsveien 35 C, 0678 OSLO

 

Delelager ansvarlig:

Tor v. d. Lende 22 46 87 73 (p) Kirkev. 71, 0364 Oslo tor_fander.lende@getmail.no

 

Field-day komite / Radiohistorisk nett:

Hans Sæthre 411 64 698 Arthur Nordlies vei 1C, 0956 Oslo la9lt@yahoo.com
Erik Andersen   Rute 513, 2848 SKREIA  

 

Katalogkomite:

Styret styret@nrhf.no
Rolf Otterbech 924 30 330
Krokenv. 48B, 3500 Hønefoss  

 

Medlemsregister:

Jan Helge Øystad 21 44 63 46 Dælenenggata 11E, 0567 Oslo joeystad@online.no

 

Redaktør Hallo Hallo:

Tore Moe SMS 47811213 Vestgardsvegen 122, 2340 Løten radio.la5cl@gmail.com

 

Rørlager ansvarlig:

Jan Sten 922 03 659 Bergkrystallen 3,  1903 GAN jan.sten@gurba.com

 

Hjemmeside ansvarlig:

Rune Eikum     rune@eikum.net
ADR: Mekanikerveien 32, 0683 Oslo      TLF: 22 75 62 11
All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler