Skjemabank
Info
Tandberg
Radionette
Andre Norske radioprod
Skjemabank Radioutstyr
Skjemabank s/hv-TV'er
Josty Ringperm
Eksterne skjemabanker

Norske Radioprod.
Aandreas I. Krogh
Nils F. Arnesen
Askim Radiofabrikk
David-Andersen Radio A/S
Edda Radiofabrikk A/S
AS Elektrisk Bureau
Fix Radio A/S
Fredrikstad Radiofabrikk
A/S Gastor
Gjersøe, Schjetne & CO
Heftye og Frogg A/S
Illegale mottakere under krigen/hemmelige mottakere etter krigen
N. Jacobsen Elekriske Verksted A/S (Se også under NRK)
Klaveness Radiofabrikk
Kolberg, Skagmo CO
Aandreas I. Krogh
Toralf Lee Radiofabrikk
Ingeniør J. Lehmkuhl
LORENTZEN & WETTRE
G. Magnus
Nedals Radio - Oslo
Noratel
Nordstrøm & Nordstrøm
A/S Norman Radio
NOROTCO: (Norsk Radiotelegraf og Telefon Compan)
Norrøna Radio
Norsk Folkemottaker A/S, Salteurds Efterfølger
Norsk Radioindustri a/s
Norsk Rikskringkating (NRK)
Reidar Nygård
N.K.L. Norges Kooperative Landsforenings radiofabrikk
Ola Radio A/S
Omholt Engros A/S
Ommund Ommundsen
Philips
A/S Radiofon - Radiofabrikk Bergen
Radionette
Radio-Service West
Siemens Radio
Erling Skabo A/S
Standard Telefon og Kabelfabrik
Salve Staubo A/S
Stentor Radiofabrikk
Størens Radiofabrikk A/S
Telefunken (E.G.A)
Sverre Youngs radio $ elektro A/S
Tor Radiofabrikk
Wingers Elektr: Verksted
Østfold Radio (Mascot, Ekkofonkompaniet)

 
Østfold Radio (Mascot, Ekkofonkompaniet)

146
1946
147
1947
247
1948
343 Trollsuper
1946
343b Trollsuper
1946
491 Knuppen
1949
492 Monark
1949
492 Monark (forskjellig kasse)
1949
501 Knuppen
1950
501E Knuppen
1951
502 Minor
1951
511 Knuppen
1951
515 Astra
1951
526 Regent
1953
531 Mascot
1953
534 Regent U og UX
1954
541/541C Mascot
1954
551 Darling
1955
561 Regent
1956
562/562X Mascot
1956
571 Monark
1958
581 Mascot
1959
612 Mascot
1961
613 Mascot
1961
614 Masacot Duo AM
1961
621 Mascot 44FM
1963
633 Mascot Auto
1963
634 Mascot 55FM
1963
635 Mascot 44FM
1963
636/640 Mascot Duo FM
1963
638 Mascot 44AM
1963
642 Mascot 55FM
1963
649 Mascot 50AM
1964
652 Regent
1965
655 Mascot 50FM
1965
671 Mascot Transistar
1967
ADR: Tvetenveien 157, 0671 Oslo      TLF: 22 75 62 11
All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler