Skjemabank
Info
Tandberg
Radionette
Andre Norske radioprod
Skjemabank Radioutstyr
Skjemabank s/hv-TV'er
Josty Ringperm
Eksterne skjemabanker
skjemabank Radiout.
Info
Militært sambandsutstyr
Kringkastingsmottakere
Spolebåndopptakere
Kassettspillere
Forsterkere
Skemabank over radioutstyr

NRHF har et stort arkiv med skjemaer/manualer - også en del bruksanvisninger. Innsamling samt arkivering av skjemaene utføres av NRHF-medlem Bjørn Lunde. Du kan bestille kopier pr. e-post fra NRHF. Adressen er: skjema@nrhf.no.

NRHF har også mange manualer, bruksanvisninger for bilradio (AM/FM), TV(analoge) og VHS analoge opptakere/fremvisere.   Siden det har vært liten etterspørsel etter disse dokumentene til nå er de bare sortert i permer etter fabrikat, men ikke ført som register. På forespørsel kan kan vi finne ønsket dokument.

Ved bestilling av kopier av ønsket dokumentasjon vil vi gjerne at du setter opp bestillingen slik:

Navn og adresse, evt. medlemsnummer (gjerne også telefonnummer - helst mobilnummer)
Produsentens navn og modellnavn, også evt. undernummer og serienummer.


ADR: Tvetenveien 157, 0671 Oslo      TLF: 22 75 62 11
All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler