Skjemabank
Info
Tandberg
Radionette
Andre Norske radioprod
Skjemabank Radioutstyr
Skjemabank s/hv-TV'er
Josty Ringperm
Eksterne skjemabanker
skjemabank Radiout.
Info
Militært sambandsutstyr
Kringkastingsmottakere
Spolebåndopptakere
Kassettspillere
Forsterkere
Spolebåndopptakere

AIWA:
TP - 1012

AKAI:
1722W
4000
4000DB
4000DS
4400
GX - 210D
GX - 215D
GX - 266II
GXC - 36
GXC - 75D
M - 10
X - 360
X - 2000SD

DUAL:
TG 28
TG 29

BANG & Olufsen:
BEOCORD   900, type 2608
BEOCORD 1100,type 2612/ BEOCORD 1101, type 2613
BEOCORD 1100, type 4203
BEOCORD 1200 og 1600, type 4207 OG 4205                                                     
BEOCORD 1500, type 2642/BEOCORD 1900 type 2643
BEOCORD 1500 de Luxe, type 4124-4125
BEOCORD 1600, type 2661/1700, type 2662, 2660
BEOCORD 1600, type 4205
BEOCORD 1700 og 2200, type 4603 og 4601
BEOCORD 1800 og 2400, type 4129,4132,4134 og 4138
BEOCORD 2000, type 2921 - 2922 - 2923 - 2925
BEOCORD 2000 de Luxe, type 4119- 4120 - 4121 - 4222
BEOCORD 2000 k og t (tillegg til serviceanvisning for Beocord stereomaster 610)
BEOCORD 2400, type 2663 - 2665 - 2667
BEOCORD 3300, type 2941 - 2942 - 2943 - 2945
BEOCORD 5000, type 4705
BEOCORD 5000, type 4715
BEOCORD 5000, type 4921 - 4922 - 4923 - 4924 - 4925 . 4926 - 4927
BEOCORD 5500, type 4931- 4932 - 4933 - 4934 - 4935
BEOCORD 6000, type 4831-4832-4833-4834-4835-4836-4837 /
                    + for  8002, type 4841-4842-4843-4844-4845-4846-4847 I samme manual
BEOCORD 8000, type 4821 - 4822 - 4823 - 4824 - 4825 - 4826
BEOCORD 9000, type 4811 -4812,4813,4814,4815,4816,4817            

GRUNDIG:
EN3 (dikteringsapparat)
EN7. EN7 - E  (dikteringsapparat)
NIKI SKL  "E
TK 1                                   
TK6/TK 6E
TK6L/TK6EL
TK, TM, TS   - (f.o.m. type 14 t.o.m. type 27 med forskjellige underbokstaver og tall.)
TK, TM, - (f.o.m. type 40 t.o.m. 45 med forskjelligr underbokstaver og tall)
TK14/SK
TK28
TK46, TK47, TK46U
TK46
TK46, TK46/47, TK46/TK46U, TK47/TK47U
TK64, TM64
TK120, TK140
TK120, TK125, TK140, TK145
TK120 de Luxe, TK125 de Luxe, TK140 de Luxe, TK145 de Luxe
TK120 E SK
TK120SK
TK121, TK126, TK141, TK146, TK147
TK122, TK242, TK248, TK246
TK125, TK145
TK125 SK
TK140SK
TK141/TK141U
TK144SK
TK145SK
TK146/TK146U, TK147
TK147/TK147U
TK147 hi fi de LUXE, (også for TK147U hifi foran de Luxe)
TK147 "nachtrag"
TK149SK                         
TK220, TK240, TK/T,245
TK220 de Luxe
TK222, TK242, TK248, TK246
TK241/ TK247 de Luxe
TK245 de Luxe               
TK248, TK248U
TK/TS320/340
TK/TS320, TK321, TM320, TK/TS340, TK341, TM340
TK745, TK845, (brukes også for TK745U og TK845U)
TK747, TK847, (brukes også for TK745U og TK847U)
TK2200a / TK2200 b - TK2400 a FM / TK2400 b FM                                  
TM320

LUXOR:
M43, MP433
MP423

NATIONAL PANASONIC:
RQ - 501SD
RQ - 504SD

RQ - 706SD

RQ - 709SD
RS - 466 TS
RS - 760SD
RS - 790SD
RQ - 720USD
RQ - 768USD
RQ - 796USD

NORDMENDE:
HIFI 8001/T                    
STEREO 6001

PHILIPS:
EL3310

EL3510N                         
EL3514/70                                                
EL3516-N/12 manual   
EL3530-00-01-02-03-05-07-50-53-60-96
EL3534A/00/00A          
EL3536A                         
EL3541 / 00B / 19B / 19F
EL3541D/19H (EL3541 -H) skjema = EL3541/19F
EL3541/19
EL3547A/00
EL3548                                                      
EL3549A/00
EL3551                            
EL3552                            
EL3553
EL3555A/00/01
EL3558                            
EL3575/00/01, EL3555A/00/01          
EL3576A/00/01/15/16/17/19/22/43, EL3556/00/01
EL3581/….R
EL3583/00-/54               
EL3585                            
EL3586
EL3766 (nettdel for EL3585)
EL3774 (forforsterker)
EL6400                            
EL6405
N4200, manual               
N4302   (samme som EL3552)
N4304/00/15/16/17/19/22/43              
N4404
N4404/00/14/16/19/22/43
N4407/00/16/22/43/60 
N4414/00/15/19/43                                
N4418/00/15/19/43       
N4419/00/04/15/19       
N4450/00/15
N4450/00/15/19/43
N4500/00/16/19/22/43 
N4504/00/15
N4506/00/15                                            
N4510/00/15/19/43       
N4512/00/15                   
N4515/00/15
N7125/00/15                   
N7150/00/15                                            
N7300/00/25
9130/00                            
9197

PIONEER:
RT - 701 (3 hoder) / RT-707 (4 hoder)
RT-707

PROTON:
PROTON MAGNETOFON (type 4)                         
 9
91                                      
94
HIFI - 9 ( 4 spor og momentknapp) manual

RADIONETTE:
B1 manual
B1 og B3: kopling til Studio System
B2
B2  -  B3
B2LP  -  B3LP
B3: kopling til Salong System
B4
B5
B6
B7
B8
B9
MULTICORDER
MULTIPLAYER, se under forsterkere 

REVOX:
B77
PR 99 MKII, manual
PR99 MKII, bruksanvisnig, norsk, tysk, engelsk  og fransk

REPAX:  (Dansk Philips )
EL3542/17 Major

SABA
Sabafon  TK125 - S / Nord

SANSUI
SC - 1100, 1110, 1120, 1100G

SC - 2000, SC-2002

 

SCHAUB-LORENZ:

SL100

SIEMENS:
Modell 10, 12 og 14

SIERA:
DX9137 A
SA9101T
SA9102T                          
SA9105A

SONY:

I EGEN SRVICEBOK:
modeller med TC foran::
101
102
102A
103
111
123
135
200
211
221
262
263D
SRA-3
272
357 - 4
362
362B
464
500
500A
521
600
777
777A
777M
777S - 4J
777 - / 2J
777 - 4/ - 4J

Herfra er det bare enkeltmanualer:
200                                    
TC-105
TC-222
TC-230W                         
TC-252                             
TC-260
TC-266/ TC-366             
TC-355
TC-357-4
TC-366
TC-377                             
TC-530                             
TC-540                             
TC-560D
TC-630
TC-630D
TC666D
TC-800A
TC900-S                           
TC-905
TC-907
TC-K2A

STANDARD:
SR-250
SR-E22T også med navnet Tiny Pal
SR-F21T

TANDBERG:
TB1 manual og skjema
TB1 bruksanvisning, norsk tekst
TB1 med 2 hastigheter, manual, norsk tekst
TB2 manual, english txt, norsk skjema
TB2 instruksjonshefte for 2 hastigheter, norsk tëkst
TB2, modell F med pedalutstyr
TB2, model F with foot operated remote control, english txt
TB2, modell hifi, 3 hastigheter, norsk tekst
TB3, skjema
TB3, stereo 3B, 3BF, manuel, english txt
TB4, info om språklaboratorium, modell 4
TB5, stereo quadruple, english txt

INSTRU,KSJONSHEFTE for TB2-T, TB3B, TB2-TF, TB3B-F og TB4-F, norsk tekst

TB6, manual + løse skjemaer, english txt
TB6, stereo de luxe, insruksjonsheft, norsk tekst
TB6, instruction, english txt
TB6, forskjellig reparasjonsinformasjon, på norsk
TB6X, manual, english txt
TB6X, forskjellig reparasjonsinformasjon, på norsk
TB6X, TB8 og TB9, informasjon, på norsk TB7 
(denne modellbetegnelsen finnes ikke, men derimot TB 72/TB74, se disse)
TB8F og TB9F  -  koplingsskjema for pedalstyring (remote control)
TB8 instruksjonsbok, norsk tekst
TB - forskjellige modifikasjoner fra TB6 til TB9

TB10-21, skjema, in english
TB11/11P, manual in english
TB11/11P, manual alignment instructions for heads and electronics
TB11 skjema
TB11P skjema
TB11 bruksanvisnig på norsk
TB12 bare skjema
TB12 manual in English
TB12 - endringer innført på denne bandopptakeren fra nr. 2209550
TB13 - 23, skjema (for "endeløst" band)
TB13 - 22, fra nr. 2 100 501, skjema
TB13 - 21, fra nr. 2 200 001 til 2 100 500, skjema
TB14, skjema
TB14 - 15, manual, in english
TB14 - instruksjonsbok, norsk tekst
TB15 - manual in english
TB15 - TB15F, bruksanvisning, (operating instructions, notice  d'utilisation,
                     Instrucciones de empedo, käyttöohje)
TB64 og 62, fra serie nr. 677901, in english
TB64 - instruksmanual, norsk tekst
TB64 - intrctions manual in english
TB64 og 62, manual in english
TB64, instructions in englesh
TB64X              
TB64X og TB62X, trimmeforskrifter, (alignment in english)                               
TB74                                 
TB74 - 72 og 74B - 72B
TB74B fra serienr.  711000 - 715000
TB74B skjema og justeringsforskrifter, på norsk
TB74B schematics and alignment, in english
TB82 SL                           
TB82 og 84
TB92
TB821, TB822, TB823 og TB824, skjema og justeringsforskrifter
TB821 og TB822 skjema
TB841 og TB842
TB841, TB842, TB843 og TB844, skjema og justeringsforskrifter
TB841,  TB842,  TB843,  skjema og justeringsforskrifter
TB921 og 922                 
TB923 og 924                 
TB1021
TB1200X
TB1200X fra nr. 2237000
TB1200X fra nr. 2251955
TB1200X, servicemanual, norsk tekst
TB1200X, 4-spor, bruksanvisning
TB1324 og TB1344
TB 1325, skjema
TB1325 bruksanvisning, norsk                                
TB1600X - service manual, in english
TB1600X - bare skjema og trykte kretser
TB1700 og TB1800, manual, norsk tekst
TB1800, bruksanvisning, norsk
TB2000, service manual, in english
TB2000, bare skjema
TB3000X, handbok på svensk
TB3300X, bare skjema
TB3300X / 3400X , service manual, in english
TB3400X, bare skjema
TB3400X, bare skjema, fra nr 2981766
TB3400X, service manual på norsk
TB3400X, TB3500X, TB3600XD, in english
TB3400X, bruksanvisning på norsk
TB3500X, bare skjema og trykte kretser, fra nr. 40000479
TB3500X, operating instructions, in english
TB3600XD, circuit diagram, printed boards, fra nr. 4200001
TB3600XD, alignment instructions
TB4000X, service manual in english
TB4000X, skjema og trykte kretser
TB4000X, bruksanvisning på norsk
TB5200X, service manual in english                      
TB6000X, service manual in english
TB6000X, skjema og trykte kretser                        

 

FEILSØKINGSHEFTE PÅ NORSK FOR TB3000X, 4000X, 6000X

Manualer og skjemaer for andre Tandbergmodeller:

9000 series, Logic circuits
TB9000X, skjema,
TB9000X, skjema, trykte kretser, 2. utgave
TB9000X, service forskrift, norsk / service instructions in english
TB9000X, bruksanvisning, på norsk
TB9000X, instruction manual in english
TB9100X, printed circuit diagram in english
TB9100X, printed circuit diagram in english from nr. 2836645
TB9100X og 9200XD, service manual and logic circuits description, in english
TB9100/9200XD, skjema for logikkort, på norsk. fra nr. 2844300, (logic circuits also in english)    
TB9100X STEREO
TB9200XD, printed circuit boards, in english.
 
TD20A service manual in english
TD20A, circuit diagrams and alignment instruction, in english
TD20A bruksanvisning på svensk
TD20A, operating instructions, in english
TD20A, bedienungsanleitung, in deutsch
TD20 A-L, circuit diagrams and alignment instructions, in english
TD20 A-P, circuit diagrams and alignment instructions, in english                                                           
TD20 A-SE, circuit diagrams and alignment instructions, in english
TD50, Professional Tape Recorders, operating instructions, in english

10X, service manual, in english
10X stereo, bruksanvisning på norsk
10XD, service manual in english
10XD stereo, operating instructions in english

”Tandberg Instrumentation Tape Recorder, series 100”, Operating Manual, volume 3
“Tandberg Instrumentation  Tape Recorder, series 100”, Electronics, volum 5
Tape sync Unit 110                                                    
Remote control RC20
Studio Monitor Proj. 760
Student desk, teaching system IS6, service manual in english
Learnng laboratory IS8, Circuit diagrams in english
Stand alone unit,  IS9, circuit diagrams in english  
Multiplayer
 
TELEFUNKEN:
M200/M201                    
M200TS/M201TS          
M202 automatic            
M203                                
M203/M203 TS              
M203 automatic            
M204                                
M204TSE4 og TS SKa
M204TS                           
M250                                
M250 1/4 spor                
M300                                
M300/M302 automatic
M301                                
M302                                
M401                                
M501                                
M2400 hifi/Ska
M STUDIO

UHER:
VARIOCORD 23, VARIOCORD 63/635/63 DIA, VARIOCORD 263 STEREO

WEBSTER:
modell 80 (trådopptaker)


ADR: Tvetenveien 157, 0671 Oslo      TLF: 22 75 62 11
All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler