Norsk Radiohistorie
Info
Tandberg
Norsk tv-historie
Historien om NRHF (2009)
Salve Staubo sin rapport
K. Sandbu
Staubo
Forord
Rapporten
Bilder
Olga Parts og Brev fra Herr Motzfeldt
Koder og forkortelse
Navn i rapporten
Rapporten i PDF format
Liste over navn nevnt i rapport

Forkortelse Beskrivelse
Bamsetjeneste Avlytting av Tyske telefonlinjer
BERIT kodenavn for Radiosender, Britisk Type B MK II W/T
Birkelunden Stasjon i Kongsberg
BJØRN Vest/Øst Mil.Org. Baser på Vestlandet
Chaffinch Stasjon i Tønsberg
Colt 45 Automatpistol av typen Colt i cal. 45 ACP produsert i amerika og ved Kongsberg våpenfabrikk
Coppersmith blue Sendeplan, D13 ved Helmer Nygaard, Reidar Simonsen Oslo
Crossebill Sendeplan, D13 ved Roolf Lindegård,
D 11 Distrikt Østfold
D 13 Distrikt Oslo
D 142 Distrikt Hønefoss/Vassfaret
D 15 Distrikt
D 16 Distrikt Kongsberg
D 18 Distrikt Heiane-Hardangervidda
D 24 Distrikt Elverum/Trysil
D 25 Distrikt Østerdalen
Edderkoppen Eksport leder/organisasjon av flyktninger fra Norge til Sverige
ELG Milorg base i Vassfaret D14.2
ELSE Walky-talky som det ble produsert 6 stykker av ved Høvding Radio AS
ENGELEN "kjælenavn" på Normann Gabrielsen fra UK
ERLING Stasjon i ?
FO Forsvarets Overkommando, Kingston House i London
HS Hjemmestyrkene
Humle Morseutstyr for opplæring. De fleste ble produsert ved Høvding Radio AS
I 4 Inspektør
JOHANSEN Lageret til Majorstuvn. 15
Kompani Linge Kompani Linge var underlagt S.O.E. Det oppererte bare i Norge. Under krigen het kompaniet "Norwegian independent company NO 1", - ( NOR.I.C.No.1) i sjargong "Nordisen". Først i september 1947 ble kompaniet kalt "kompani Linge".
KRISTOFFERSEN Niels Juelsgt. 37
Lille – BERIT Engelsk sendersett, britisk Type AMK III W/T
LISBETH Militære spesialmottakere laget 400 hvor 150 gikk tapt, 250 ble levert til distriktene. Produsert ved Høvding Radio AS
MIL.ORG Milorg fork. for MilitærOrganisasjonen. Underlagt forsvarets overkommando FO i London adr. Kingston House. Kongen og regjeringen hadde adresse samme sted. Milorg hadde 40 000 man under våpen i Norge våren 1945.Det meste av utstyret fikk de ved slipp med fly fra England se boken kanonene spiller Chopin av Arne Egner.
NS Nasjonal Samling, Quislings politiske parti
OCTAVE Plan for HS-ledelsen å opprette et alliert hovedkvarter et sted i Nordmarka
OLGA Sender, det ble produsert 71 stk. ved Høvding Radio AS
ORM D24 Milorg base i Trysil
OS Organisert Sabotasje
S 1,2,3 Sambandsledere
S.O.E Special Operations Executive
SHAFE Supreme Headquarter Allied Forces Europe
SIS Special Inteligence Service drev med etterretning i hele det okkuperte Europa. SIS var underlagt det Britiske forsvarsdepartement. (se boken kanonene spiller Chopin av Arne Egner side 6 utgitt 1997) SIS hadde et omfattende nett av agenter i Norge. Bjørn Rørholt Usynlige soldater er en av flere bøker om SIS.
Sked Sendetidspunkt. Fra eng. schedule, planlegge (tid)
SL Dekknavn "Sara Larsen", fork. for Sentralledelsen i Milorg
Sneuglen Stasjon på Notodden
Sten kort navn for Stengun (maskinpistol)
Sten-Gun maskinpistol Cal. 9mm parabellum
Storch Tysk peilefly (Stork) "Fiesler Storch" FI 156
Store – BERIT Sendersett Britisk type B MK II W7T
STURE Mottagerstasjon, fikk sender i 1944
SUNSHINE Kodenavn for SOE Operation
TIMIAN Stasjon i Sørkedalen (Merraskallen)
Tricorn Sendeplan SOE Operation
Tricorn red Plan for vanlig radioforbindelse med FO
U.K. United Kingdom
VARG D 18 Milorg base i Fyresdalsheiene
ZERO Etterretningsorganisasjon

 

ADR: Tvetenveien 157, 0671 Oslo      TLF: 22 75 62 11
All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler