Norsk Radiohistorie
Info
Tandberg
Norsk tv-historie
Historien om NRHF (2009)
Salve Staubo sin rapport
K. Sandbu
Staubo
Forord
Rapporten
Bilder
Olga Parts og Brev fra Herr Motzfeldt
Koder og forkortelse
Navn i rapporten
Rapporten i PDF format
Liste over navn nevnt i rapport

Navn Dekknavn Sivil_rolle Krigs_rolle
Arntzen Ole Store I    
Backer Jan   Direktør, Andfonssen Sambandsrådet
Bayer     Gestapo Torturist
Biering Åge   fetter til Salve Staubo og John Peder Gundersens Eksportsjef, hjemmeledelsen
Birkenes Bernhard   Sjefingeniør, Salve Staubo A/S  
Blom Knut LORANG, Store O   Var store O de siste måneder før frigjøringen
Borch   Advokat  
Borge Ole August, Store O Høyesterettsadvokat MIL.ORG.s nestkommanderende
Brommeland Sigmund   Brødr. Brommeland i Haugesund  
Brommeland Karl   Stortingsrepresentant, Brødr. Brommeland i Haugesund  
Brun Jomar SVERRE HAGEN Ingeniør  
Claussen Hans Nils   Vaktmann ved stasjonen Tricorn
dr. Gleis   Annonseagent, Deutsche Zeitung og Fritt Folk  
Eide Ralph   Ingeniør Trimmet og justerte OLGA overtok som materialsjef fra aug. 1944
Falckenhorst     General
Fehmer     Høy offiser i Gestapo
Feyling Anders   Kringkastinga Operatør
Finck     Nestkommanderende GestapoTorturist
Friis Per Håkon Advokat  
Føyn Sven     Distriktssjef
Grabielsen Normann Engelen   kompani Linge,telegrafist for SL
Granrud Magnus   kontorsjef, Salve Staubo A/S  
Gundersens John Peder   fetter til Salve Staubo Skjulte blant annet folk i leiligheten sin i Kirkevn. 108-A
Halle Johan   Sjef, A/S Norsk Akkumulatorkompani  
Hannevold Arne Halvorsen Laboratoriesjef, Salve Staubo A/S  
Hanssen Karl S2, Kohmann Installasjonssjef, Standard Telefon- og Kabelfabrikk  
Hansson Wladimir Store O    
Hansteen      
Hartvig   Sivilingeniør  
Hauge Jens Christian THOR, SAM i 43   MIL.ORG. Sjefen
Haugland Knut Primus    
Haukeli Knut     Deltok i aksjonen mot tungtvannsanlegget på Vemork
Heggland Olav Oscar   vaktmann ved stasjon på Billingstad
Hermansen Gunnar Kal   Vaktmann stasjon KARI , STURE på svensk
Hjort Ove Johan     Sambandsinspektør
Holst Kai      
Horne Wilhelm   Bokholder, Salve Staubo A/S  
Huitfeldt fru     Søster til Bror With
Huitfeldt Carl   Redaktør, norsk presseattaché i Paris før krigen Gift med søster til Bror With
Høyland Einar     kodekontoret
Isachsen Willoch Finn   Sivilingeniør, Elektrisk Bureau materialsjef fra februar 1943 til august 1944
Jensen Leif   Wittusen & Jensen A/S  
Johns Ulf   Redaktør for Fritt Land  
Jørgensen S. Gustav II   Operatør stasjon KARI , STURE på svensk
Karlsen Leif Tobben   Nestkommanderende
Kerlor Reidar      
Kielland Norten Walter    
Kjellstadli   Har skrevet boken om hjemmestyrken  
Kleinsorg   Gartner  
Knudtzon Roar   Sivilingeniør, Norsk Hydro Sambandsrådet, senere nestkommanderende i OS
Knutsen Fiane Knut   Trafikksjef nazist
Kongshavn Hermann      
Kongshavn Harry LAGE Formann, Elektrisk Byrå Sambandets lagersjef
Landstad SAMUEL   Sambanssjefen i D 11
Lassen Nils   Skøyen Bilcentral  
Lier Hansen Knut Stein   Vaktmann
Lindgaard Rolf Kim   Telegrafist operatøren
Lorang Pallvik William Gustav I   Operatør stasjon KARI , STURE på svensk
Løchen Sonja Petra    
M Erik   Berg-Hansens Reisebyrå  
Meinich Gunhild      
Mengkrogen Knut   Lagersjef, Salve Staubo A/S  
Muhle Erik   politifullmektig i oslo før krigen  
Munck Storm      
Mørland Per Sverre    
Neuman Henrik Sverre Sander professor Sambandssjef D 16
Nygaard Helmer Ragnvald, Erling, Arne    
Olaussen Hans Nils    
Ottesen Arne     Sjåfør
Palmstrøm Rolf   Kontorsjef, Oslo telefonanlegg MIL.ORG's første sambandssjef, kaptein, senere oberst
Pietz      
Ramm Fredrik   Redaktør  
Ringvold Fernando   Grosserer  
Rive Sverre   Ingeniør, A/S Norsk Akkumulatorkompani  
Rynning Paul   Ingeniør, Salve Staubo A/S  
Ræstad Erik TIMIAN   Drev stasjonen på Merraskallen i Sørkedalen
Rørholt Bjørn      
Scheie Harriet Peggy Norsk Hydro, Oslokontoret  
Schou   Schou's Bøssehandel i Karl Johans gt. Reparerte våpen
Scott Hansen fru     Stillet sin leilighet i Drammensv. 103 b til sambandets rådighet
Simonsen Reidar Roger   operatør
Slagteren Erik Per   vaktmann
Solstad Olav   Formann mekaniske verksted, Salve Staubo A/S Reparerte våpen
Sommerfeldt Hanna     Stillet sin leilighet i Neuberggt. 6 til sambandets rådighet
Sparr Sigurd S3   Kaptein
Staubo Salve Bernt, Sigurd Johnsen   Sambandssjef, MIL.ORG
Staubo Knut      
Staubo Jan      
Steen Oddvar Jensen Rapp Motorfabrikk Bror Withs assistent, overtok Sten-Gun produksjonen
Stenersen Tor      
Storvik Harald Erling    
Strand Ragnar   Verksmester, Salve Staubo A/S  
Støren Leif   Ingeniør, Norsk Telefunken Representerte tyskerne i Norsk Radiohandels Landsforbund
Sømme Jacob   Magister Sambandssjef, MIL.ORG
Sønsteby Gunnar 24    
Thorstensen Rolf     Inspektør I 4 for distriktene D18, D19, og D20
Thorstensen Bjarne O4 ARNESEN    
Thorud Trygve   Salve Staubo A/S  
Throndsen Ellen      
Tronstand Leif     Drev basen SUNSHINE
Tuft Arne Kjell   Vaktmann
Tønnesen Ivar Ludvig,Lullen   2. Telegrafist
Vennerød Kåre Pionersjefen   Kaptein
Wagle Ivar William Håkon 2,Håkon, Laffen   Ved stasjon D13 Oslo
Wagle Christian     Vaktmann
Wessel   Direktør, Radionette  
Whists Alf      
Wickstrøm      
Wiedsvang NILSEN    
With Bror Granat-Larsen Svoger til Salve Staubo Ledet Sten-Gun produksjonen
With Egil     sjef for en "celle"
x laget til side 56      
ADR: Tvetenveien 157, 0671 Oslo      TLF: 22 75 62 11
All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler