NRHF - Radiohistorie
Skjemabank
Info
Tandberg
Radionette
Andre Norske radioprod
Skjemabank Radioutstyr
Skjemabank s/hv-TV'er
Josty Ringperm
Eksterne skjemabanker
skjemabank TV
Info
Bang & Olufsen
Blaupunkt
Bush Radio
Grundig
Klavenes
Luxor / Skantic
Normende
Philips
Proton A /S (Siemens)
Radionette
RadioVisjon
SIERA
Standard (STK) / ITT / Schaub-Lorenz
Tandberg Radiofabrikk A/S
Telefunken
Thorn Consumer Electronics
Østfold Radio A/S (Mascot
Radionette Radiofabrikk s/hv-TV'er
Radionette ble i 1.juli 1972 overtatt av Tandberg Radiofabrikk. Radionette har mange modeller med tildels like navn. For å finne riktig skjemanummer så benytt serienummeret på TV'en.

NRHF doc.: S = skjema, T=trimmeforskrift, M = manual (skjema, trimmeforskrift, komponentplassering e.t.c.)
 
Type serie nummer skjema Billedrør   år NRHF doc
  111 - 1.060 1        
  1.060 - 5.500 2        
TV3 5.501 - 9.000 3 AW 59-90, 23SP4 23" 1960 T+S
TV-3 9.001 - 13.000 4 AW 59-90, 23SP4 23" 1961 T+S
TV-3 13.001 - 20.000 5 AW 59-90, 23SP4 23" 1961 T+S
TV-3 15.000 - 20.000 5a AW 59-90, 23SP4 23" 1961 S
TV-3 20.100 - 28.000 6 23SP4 23"   T+S
TV-3 28.001 - 30.000 7 23SP4 23" 1962 T+S
TV-3/ FM 30.001 - 45.000 8 23DHP4, 23SP4 23" 1962 T+S
TV-3/ FM-G 31.001 - 45.000 8a 23DHP4, 23SP4 23" 1963 S
TV-3 45.001 - 73.000 9 23DHP4 23" 1963 T+S
TV-3/ FM 45.001 - 73.000 9a 23DHP4 23" 1963 T+S
TV-4 73.001 - 80.000 10 A 59-11W 23" 1964 T+S
TV-4 80.001 - 93.000 11 A 59-11W 23" 1964 T+S
TV-4/ FM 75.001 - 93.000 11a A 59-11W 23" 1964 T+S
TV-5 93.001 - 108.000 12 A 59-11W, 25DP4 23" 1965 T+S
TV-5/ FM 103.000 - 108.000 12a A 59-11W, 25DP4 23" 1965 T+S
TV-5 108.001 - 130.000 13 A 59-11W, A 65-11W 23" og 25" 1965 T+S
TV-5/ FM 118.001 - 130.000 13a A 59-11W, A 65-11W 23" og 25" 1966 T+S
TV-5 130.001 - 150.000 14 A 59-11W, A 65-11W 23" og 25" 1967 T+S
TV-5/ FM 124.001 - 150.000 14a A 59-11W, A 65-11W 23" og 25" 1966 T+S
Kurer TV-11" 150.001 - 191.500 15 A 28-13W 11" 1967 T+S
TV-5 191.001 - 16 A 50-120W, A 61-120W 20" og 24"   T+S
TV-5/ FM 192.001 - 16a A 50-120W, A 61-120W 20" og 24" 1969 T+S
TV-6           S
TV-7           mangler

ADR: Tvetenveien 157, 0671 Oslo      TLF: 22 75 62 11
All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler